Rainbow Europe 2017: Reagujte sada ili rizikujte ugrožavanje LGBTI ravnopravnosti!

serbia
Rainbow Europe 2017: Reagujte sada ili rizikujte ugrožavanje LGBTI ravnopravnosti!

Napredak ravnopravnosti LGBTI osoba još uvek postoji u Evropi, ali ne dovoljno brzo, niti u obimu koji je potreban da bi se dosegla stvarna ravnopravnost. Evropski predstavnici vlasti trebaju biti hrabri i sprečiti ugrožavanje dosad postignutih rezultata, upozorava ILGA-Europe.

 

Danas (17.05.) ILGA-Europe objavljuje 2017 Rainbow Europe paket, paralelno sa Međunarodnim danom borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT).

 

Dok je ILGA-Europe sastavljala 2017 Rainbow Europe paket, nekoliko je zapažanja o aktuelnoj pravnoj i političkoj situaciji u Evropi postalo jasno:

  1. Napredak postoji – ali usporava i ugrožen je
  2. Napredak postoji – međutim Evropa treba više političke hrabrosti kako bi ga zaštitila
  3. Napredak postoji – u novim oblicima i na novim mestima

Pravno prepoznavanje roda u Francuskoj i Norveškoj. Civilna partnerstva u Italiji. Zabrana terapije konverzije na Malti. Ovo su samo neki od glavnih događaja koji su punili svetske naslovne strane u 2016. godini, ali ove primetne promene se ne događaju ravnomerno u celoj Evropi. To predstavlja očigledne rizike napretku u zemljama sa oba kraja Rainbow Europe rang liste zemalja.

 

“Pitanje koje je najčešće ILGA-Europe postavljala nacionalnim vladama je upravo kako poboljšati njihov položaj na ovoj rang listi – odgovori su bili ključni. Političke vođe moraju da razumeju, da ako ne reaguju odmah, da će ravnopravnost LGBTI osoba koja se sticala decenijama biti unazađena”, rekla je izvršna direktorka ILGA-Europe, Evelyne Paradis. “U samom vrhu mape je obezbeđivanje LGBTI osobama da žive slobodno, a na kraju rang liste vidimo LGBTI osobe koje bukvalno žive strahujući za svoj život. Posao našeg pokreta još nije gotov...“

Unazađenje se može dogoditi preko noći – i političari širom Evrope trebaju osvestiti tu činjenicu brzo. Neki rizici su očigledni i bolni, kao što je masovno kršenje ljudskih prava u Čečeniji – ne samo zbog straha koji ova dela usađuju u lokalnu LGBTI zajednicu, nego zbog poruke netolerancije koja se šalje širom regije. Neki drugi rizici nisu toliko očigledno vezani za LGBTI zajednicu, ali svakako ugrožavaju decenije postignuća.

Evelyn Paradis nastavlja, “Iz sve veće tendencije da se debata o izbeglicama koristi za sramotno raspirivanje ksenofobije i tzv “populističkih” stranaka koje se direktno dodvoravaju LGBTI zajednici kroz napadanje ostalih manjinskih grupa (a da pritom u praksi ne podržavaju LGBT pitanja), do pojačanih bezbedonosnih mera u ime antiterorizma i ućutkivanja nezavisnih medija i univerziteta, mislim da svi možemo uvideti zabrinjavajući potencijal koji ovo ima da potkopa rad LGBTI aktivista.”

Nova Rainbow mapa, indeks i godišnji izveštaj pokazuju pomake tokom prethodnih 12 meseci koji su načinjeni u 49 zemalja u smislu zakona i javnih politika i - prvi put ikad - daje i ciljane preporuke kako da se unapredi životna situacija LGBTI osoba u narednoj godini.

 

Prve 3 zemlje,

Rainbow Europe Map 2017

Poslednje 3 zemlje,

Rainbow Europe Map 2017

 1. Malta - 88%

 47. Jermenija - 7%

 2. Norveška - 78%

 48. Rusija - 6%

 3. Velika Britanija - 75%

 49. Azerbejdžan - 5%

 

“Ne postoji unificirano objašnjenje o tome šta se dešava na celom kontinentu…ali one zemlje koje su tradicionalno šampioni ravnopravnosti više ne pomeraju granice kao pre. Ni Evropska unija ne podstiče napretke istim tempom kao ranije – EU je kao celina dobila rezultat manji od 50% na skali. Ako su nacionalne vlade samozadovoljne i povlače se, a ne guraju napred ovaj nezavršeni zadatak, lako će da padaju na lestvici. Ne radi se o 'izmišljanju tople vode' svake godine, radi se o ispunjavanju osnovnih ljudskih prava. Ukratko, reč je o hrabrosti vaših uverenja i činjenju onoga što treba učiniti kako bi sve LGBTI osobe dobile ravnopravnost koju zaslužuju", izjavila je Joyce Hamilton, ko-predsedavajuća izvršnog odbora ILGA-Europe

Napredak u Evropi nije isti kao pre deset godina. Iako bračna jednakost zauzima brojne naslovnice, to nije jedini pokazatelj napretka. Danas je napredak povećanje zaštite za trans* i interseks osobe. Uspon Norveške na drugo mesto i znatno bolji položaj Francuske dva su primera primene novih zakonskih okvira o priznavanju rodova, koji se odražavaju u mapi i indeksu. U Rainbow Europe paketu, nadahnuće se može naći u vodstvu LGBTI pokreta od istoka prema zapadu, severa i juga. Napredak izgleda kao registrovano partnerstvo i zaštita od diskriminacije u Sloveniji. I čini se da Bosna i Hercegovina uvodi novi zakone protiv diskriminacije koji uključuje interseks osobe. Danas je napredak višestruki, uzima mnoge oblike, na mnogim različitim mestima.

Kao ko-predsedavajući izvršnog odbora ILGA-Europe, Brian Sheehan kaže “A šta je lek za zaustavljenje potencijalnog unazađenja? Prema mišljenju ILGA-Europe, treba povećati pritisak od strane političara i javnih institucija - na nacionalnoj i evropskoj razini - trebamo povećati javno prihvatanje i tako ugraditi ravnopravnost u društvo. Potrebna nam je i nepokolebljiva politička podrška za snažno civilno društvo koje LGBTI i aktivistima za ljudska prava omogućuje nastavak rada. Svi pokušaji potkopavanja demokratskih vrednosti i zaustavljanja neslaganja imaju indirektan efekat na aktivizam LGBTI pokreta, bez obzira na to gde su njihove zemlje trenutno rangirane u Rainbow Europe indeksu. Potrebna nam je politička hrabrost, a ne samo postizanje LGBTI ravnopravnosti. Bitno je da su vrednosti slobode, demokratije i ravnopravnosti stvarne za sve ljude koji žive u Evropi“.

 


ILGA-Europe je zabeležila napredak i rizike LGBTI pokreta u svim Rainbow Europe alatima – mapom, indeksom i godišnjim izveštajem. Prihvatamo da su izazovi stvarni, ali dajemo i predloge za poboljšanje stvari, dajući nacionalnim vladama podsticaj u pravom smeru >> pogledajte preporuke na www.rainbow-europe.org