Seksualna orijentacija

 
00:00

O seksualnoj orijentaciji govori Miroslava Vuković, specijalistkinja medicinske psihologije koja radi u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata.

"Seksualna orijentacije  je kontinuiran doživljaj emocionalne, romantične, seksualne privlačnosti koju osećamo prema drugim osobama. U zavisnosti od toga kog pola su ti drugi, da li su istog, suprotnog ili oba pola, govorimo o homo, hetero ili biseksualnoj orijentaciji. Važno je istaći da su svi ovi varijeteti seksualne orijentacije legitimni i normalni, i da je ono po čemu se pre svega razlikuju zapravo učestalost sa kojom se sreću u opštoj populaciji u kojoj je kao što znamo heteroseksualna orijentacija većinska.

Seksualna orijentacija nije isto što i seksualno ponašanje. Nekada mladi mogu vrlo jasno sebe odrediti kao geja, lezbejku, biseksualnu ili heteroseksualnu osobu iako nisu imali nikakvo seksualno iskustvo isključivo prateći svoje unutrašnje doživljaje i osećanja u susretu sa drugima.

Seksualna orijentacija i seksualni identitet su vrlo važan deo ličnog identiteta osobe. Ličnost se kao jedinstven sklop osobina, koji određuje za pojedinca karakterističan način ponašanja, postepeno formira tokom života u jednoj stalnoj dinamičnoj interakciji između organizma i sredine. Isto tako se seksualni identitet i seksualna orijentacija postepeno formiraju tokom života i mladi ih postepeno osvešćuju, odnosno formulišu i integrišu u doživljaj svog ličnog identiteta najčešće od početka pa do završetka uslovno rečeno perioda adolescencije.

Razvojni zadaci koji se u periodu adolescencije nalaze pred svim mladima su u suštini isti, ali se okolnosti pod kojima se oni mogu realizovati značajno razlikuju zbog homofobičnog stava okruženja. LGBT mladi se susreću sa znatno više odbacivanja, neprijateljskog, često vrlo agresivnog, neprihvatajućeg stava okruženja i to otežava njihovu integraciju ovih važnih aspekata ličnog identiteta ali i njihovu samorealizaciju na drugim poljima njihovog života. Jako je teško misliti dobro o sebi, imati zavidno samopouzdanje i samopoštovanje ako se stalno susrećete sa odbacujućim, neprihvatajućim i omalovažavajućim porukama o sebi.

Smatram da je jako važno da profesionalci jasno iskažu svoj stav vezan za predrasude koje su dominantne u homofobičnim društvima kako bi stvorilo za sve mlade jednako podržavajuće i stimulativno okruženje za njihov rast i razvoj"

Platforma znanja