Složni mozaik Srbije

Složni mozaik Srbije

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra, Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije organizovala je u Beogradu sajam pod sloganom "Složni mozaik Srbije" u kojem je učestvovao i Labris. Brojne manjinske grupe, uključujući nacionalne manjine i organizacije civilnog društva, na svojim štandovima goste i gošće upoznavale sa svojim položajem i kulturom.

Program su činili različiti sadržaji poput uvodnih govora, predstavljanja učesnika i učesnica ili neposrednih razgovora s predstavnicima organizacija.

"Dijalog, razumevanje i tolerancija su temelji na kojima počiva Srbija, jer samo zajedno možemo da gradimo zemlju u kojoj živimo", rekla je Suzana Paunović, direktorka Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Ona je napomenula da su i ove godine najugroženije ranjive grupe Romi, starije osobe, osobe sa invaliditetom i pripadnici/ce LGBT zajednice.

Približavanje rada nevladinog sektora građanima i ukazivanje na značaj njihovog postojanja spram državnih institucija je bio jedan od glavnih zadataka ovog događaja.