Subotica

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Subotici zvanično je uspostavljena i započela sa radom 27.februara 2017.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Gradska uprava Grada Subotice, u saradnji sa organizacijom Stav+ i Politehničkom školom. Članice Lokalne mreže su sledeće institucije i organizacije civilnog društva: