Uprkos tvrdnji Ministarstva, mladi se i dalje uče homofobiji kroz zvanične udžbenike

labris lgbt lesbians lezbejke
Uprkos tvrdnji Ministarstva, mladi se i dalje uče homofobiji kroz zvanične udžbenike

Radi unapređenja položaja, boljeg razumevanja i poboljšanja uslova odrastanja, Ujedinjene nacije su još 1954. godine ustanovile Svetski dan deteta, koji se obeležava svakog 20. novembra. 20. novembar je takođe značajan jer je tog dana, 1959. godine, Generalna skupština UN usvojila Deklaraciju o pravima deteta, a trideset godina kasnije i Konvenciju o pravima deteta. Oba ova dokumenta posebno naglašavaju značaj obrazovanja za razvoj deteta, koje mora biti u skladu sa tekovinama ljudskih prava i slobodnog društva. 

Zvaničnici nadležnih institucija Republike Srbije i ove godine poručuju - interes deteta mora imati prednost nad drugim ciljevima i zaštita prava deteta je beskompromisna, sa posebnim osvrtom na vršnjačko nasilje koje je ovih dana ponovo aktuelizovano.

Imajući u vidu obrazovanje kao jedan od ključnih činilaca razvoja sistema vrednosti jednog društva, Labris je još 2014. godine analizirao sadržaj u srednjoškolskim udžbenicima. Tada smo ustanovile da je nastavni materijal diskriminatoran prema LGBT zajednici, koja je na krajnje nenaučan, i homofobičan način obeležena kao devijantna i nepoželjna, a zatečen udžbeničko-nastavni sadržaj obiluje govorom mržnje koji je zabranjen nizom zakona, uključujući najviši pravni akt - Ustav Republike Srbije.

Tom prilikom smo i uputile opštu preporuku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koje se odnosi na uklanjanje diskriminatornog sadržaja iz nastavnih materijala, koje se obavezalo da će preispitati i ukloniti diskriminatorni sadržaj iz udžbenika.

Tri godine kasnije, izmene nisu napravljene, a srednjoškolci/ke i dalje uče iz nastavnog materijala koje potpiruje vršnjačko nasilje prema LGBT mladima u školama i kreira negativne stereotipe i predrasude prema LGBT zajednici generalno.

Zato na ovaj Svetski dan deteta želimo da obavestimo javnost da ćemo, u saradnji sa drugim LGBT organizacijama, podneti pritužbu Zaštitniku građana na rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Obrazovanje utemeljeno na poštovanju ljudskih prava i vrednosti otvorenog društva je prioritet za svako dete, stoga Labris, na ovaj dan, zahteva SIGURNE ŠKOLE ZA SVE!