Započet projekat „Inicijativa za politički dijalog“

Započet projekat „Inicijativa za politički dijalog“

Organizacija za lezbejska ljudska prava Labris započela je politički dijalog sa državnim institucijama u cilju uspešnijeg praćenja primene nedavno usvojene Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije i posebno odredbi koje se tiču unapređenja položaja LGBT zajednice. U fokusu dijaloga nalaziće se unapređenje kapaciteta LGBT zajednice, njihovih porodica i prijatelja, stručnjaka/kinja i iz oblasti različitih sistema za izveštavanje o primeni Stategije i Akcionog plana


Projekat „Inicijativa za politički dijalog“ je pokrenut sa ciljem da se LGBT osobe, kao i njihove porodice, prijatelji i druge saradničke organizacije civilnog društva u Srbiji aktivno uključe u političke procese koji posebno utiču na njihovu bezbednost, kvalitet života i šanse za ravnopravnim učešćem u svim društvenim sferama. U periodu ključnom za dostizanje željenih i nezaobilaznih standarda za ulazak Srbije u Evropsku uniju, organizovano ukazivanje na propuste, ali i uspešne prakse primene postojeće nacionalne regulative, najbolji je način za organizovano delovanje i saradnju udruženja građana i građanki sa donosiocima odluka.

Opredeljenje naše države za poštovanje civilizacijskih standarda zabrane diskriminacije, pretočeno i u ustavno načelo zabrane diskriminacije, dodatno je potvrđeno Strategijom prevencije i zaštite od diskriminacije. Uprkos kontinuiranom radu na unapređenju pravnog okvira kojim se garantuje poštovanje ljudskih prava svih građana i građanki Srbije, praksa još uvek pokazuje da je veliki broj građana i građanki ove zemlje i dalje osuđen na život u izolaciji i nasilju, da su govor mržnje i diskriminacija, umesto garantovane ravnopravnosti i jednakih šansi, svakodnevica populacije drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne.

Kao i u mnogim drugim segmentima političke stvarnosti, sama primena postojećih zakona i strategija, omogućila bi kvalitetniji i bezbedniji život svima nama.

Inicijativa za politički dijalog podrazumeva upravo to – zajednički angažman LGBT organizacija i drugih saradničkih udruženja građana i građanki, predstavnika/ce obrazovnog i zdravstvenog sistema, sistema socijalne zaštite, porodice i prijatelja LGBT osoba, na veoma važnom poduhvatu – praćenju primene Strategije i dokumentovanju izazova, ali i uspešnih primera u primeni.
Želja nam je da ovom inicijativnom omogućimo svim zainteresovanim građanima i građankama uvid i učešće u političkim procesima vezanim za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i Akcionog plana.

Projekat je bio podržan od strane Civil Rights Defenders-a i Instituta za održive zajednice.