Formirana mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama

Formirana mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji u Kragujevcu je danas formirana Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama. Kragujevac je posle Beograda, Pančeva i Novog Sada četvrti grad u Srbiji u kojem je Memorandum potpisan, a taj primer će slediti Subotica, Niš i Novi Pazar.

Reč je o dvogodišnjem projektu “Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji“ koji stimuliše politički dijalog i primenu međunarodnih i evropskih standarda u toj oblasti. Projekat sprovodi Organizacija “Labris“ uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Memorandum su potpisali predstavnici ustanova socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovnih ustanova, policije i tužilaštva, lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, Kancelarije za mlade, zaštitnik građana i organizacije civilnog društva.

U ime grada Kragujevca Memorandum je potpisao Stefan Nikezić pomoćnik gradonačelnika za unapređenje položaja mladih koji je tom prilikom istakao da je Kragujevac veliki i moderan grad, gde nema mesta za diskriminaciju i homofobiju. Svedoci smo napora koje Vlada Republike Srbije ulaže da se pridružimo EU. To podrazumeva i ispunjavanje određenih uslova, a jedan od njih je poštovanje osnovnih ljudskih prava - rekao je Nikezić.

Prema rečima Lidije Đorđević iz NVO Atina, Memorandum će obezbediti bolju koordinaciju relevantnih činilaca u prevenciji diskriminacije, njenom evidentiranju i otklanjanju posledica. Naša je želja da svi zajedno kroz edukaciju radimo na izgradnji društva tolerancije, spremnog da bez predrasuda prihvati različitosti.

Aleksandra Gavrilović je u ime organizacije “Labris“ izrazila zadovoljstvo zbog potpisivanja Memoranduma, jer se, kako je istakla, LGBT osobe svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom, ponižavanjem, vređanjem a često i fizičkim napadima. Ovakva vrsta obećanja države da će stati iza nas i zaštiti LGBT prava predstavlja veliki korak. Osnivanje lokalnih multisektorskih mreža i uključivanje različitih aktera je samo jedan od koraka ka unapređenju poštovanja ljudskih prava.

Nacionalna, verska, politička, seksualna i druga opredeljenja ne smeju imati uticaja na tretman ljudi u bilo kojoj sferi života jer ljudska prava važe za sve ljude bez izuzetka, rekla je Gordana Damnjanović član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i dodala da je nova intersektorska mreža slična mreži koja već godinama postoji u našoj lokalnoj samoupravi, a reč je o prevenciji porodičnog nasilja. Imajući u vidu iskustvo međusektorske saradnje u toj oblasti, ovaj Memorandum samo je nadogradnja dosadašnjeg uspešnog rada.

Izvor: http://www.kragujevac.rs/Grad_Kragujevac_RSS-43-1-10368