LBT Aktivizam

Rad sa zajednicom
Sa 63 posto protiv i 37 posto za u Sloveniji je u nedjelju na referendumu srušen zakon kojim bi istospolni parovi...
Rad sa zajednicom
Nakon povijesne odluke Vrhovnog suda kojom je 26. lipnja ozakonjena bračna jednakost u svih 50 država SAD-a tamo se...
Rad sa zajednicom
Prvo lezbijsko vjenčanje na otoku Krku i sklapanje životnog partnerstva između Jacquelin Zuzzi i Marial Prota, osim što...
Rad sa zajednicom
Presudom Evropskom suda za ljudska prava u slučaju tri gej para iz Italije, Srbija je kao država članica Saveta Evrope...
Rad sa zajednicom
Za godinu dana primene Zakona o životnom partnerstvu, na tu vrstu životne zajednice u Hrvatskoj se odlučilo gotovo...
Rad sa zajednicom
Majke imaju zaštitničku ulogu prema djetetu te ga stoga čuvaju, dok je očevima teže. Mladi se češće odlučuju o svojoj...