Lokalne institucije i organizacije civilnog društva Subotice zajedno u zaštiti prava LGBT osoba

Potpisan sporazum o saradnji lokalna mreža za prevenciju diskriminacije LGBT osoba Subotica
Lokalne institucije i organizacije civilnog društva Subotice zajedno u zaštiti prava LGBT osoba

Lokalni organi i organizacije civilnog društva potpisali su Memorandum o saradnji kojim se obavezuju na međusobnu saradnju u prevenciji diskriminacije i podršci LGBT osobama Subotice.

Memorandum o saradnji je prvi dokument kojim se organi zaduženi za zaštitu prava građana obavezuju na međusobno umrežavanje, praćenje i aktivno reagovanje na slučajeve diskriminacije LGBT osoba. Lokalnoj mreži  za prevenciju diskriminacije i podrške LGBT osoba u Subotici pristupili su Zaštitinik građana, Centar za socijalni rad, Kancelarija za mlade, Osnovno i Više javno tužilaštvo, Policijska uprava, Institut za javno zdravlje, Politehnička škola i drugi. Potpisivanje Memoranduma rezultat je projekta „Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji“ koji realizuje organizacija LABRIS iz Beograda.

Lidija Đorđević, organizacija LABRIS Beograd: „LGBT osobe svakodnevno trpe diskriminaciju, izložene su i ugrožena im je bezbednost. Možemo reći da su svakodnevno evidentne i izranjaju predrasude prema LGBT osobama, te je neophodno da radimo na edukaciji, prvenstveno na edukaciji najmlađih, dece, mladih a zatim i na konstantnoj edukaciji profesionalaca i profesionalki, koji su zaposleni u svim ovim institucijama, koje su od danas članovi lokalne mreže. Na taj način ćemo pokušati da preventivno delujemo da ne dođe do diskriminacije i da nas ne vode predrasude u bilo kom odnosu, prema bilo kom sugrađaninu ili sugrađanki.“

Zlatko Marosiuk, zaštitnik građana Grada Subotice: „Mislim da su zastupljene sve relevantne institucije i organizacije, a posebno mi je drago što su tu i nevladine organizacije koje su kod nas u Subotici na neki način nažalost nedovoljno vidljive. Ovo su subjekti koji će ozbiljnim radom sprovesti ovaj Memorandum i oslanjamo se na ovo potpisivanje u zaštiti, prevenciji i sprovođenju informisanosti naših građana u okviru borbe protiv diskriminacije.“

Potpisivanje sporazuma Subotica

Do sada u Subotici nije postojala nijedna organizacija koja bi se bavila prevenicijom i edukacijom u vezi LGBT zajednice, a potpisivanjem ovog Memoranduma situacija se značajno menja.

Jelena Dubovi, Udruženje Stav+: „Kako bi se povećalo poverenje LGBT zajednice u institucije, mi ćemo biti tu i na raspolaganju u situacijama u kojima niko ne bi trebao da se nađe. LGBT zajednica će imati zaštitu i postojaće prevencija diskriminacije, a ukoliko do nje dođe ona će se identifikovati i smanjiće se posledice. Ja bih ovom priliko zamolila LGBT zajednicu da razume, da smo mi tu za njih u najboljem mogućem obliku, i da ćemo poraditi na tome da ih zaštitimo svih negativnih aspekata i svih vidova diskriminacije.“

Formiranje ovakvih sistema zaštite LGBT osoba, osim u Subotici, započeto je i u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Pančevu, Kragujevcu i Novom Pazaru.

Izvor: http://www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=2322&slider=off&lg=sr