POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI LOKALNE MREŽE ZA PREVENCIJU DISKRIMINACIJE I PODRŠKU LGBT OSOBAMA

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI LOKALNE MREŽE ZA PREVENCIJU DISKRIMINACIJE I PODRŠKU LGBT OSOBAMA

Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Ljiljana Koković prisustvovala je potpisivanju Memoranduma o saradnji Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama. Ona je u ime Grada Novog Sada potpisala Memorandum sa više institucija i organizacija na teritoriji Grada. Gradska uprava ima ulogu koordinatora Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama.

Članovi Lokalne mreže su lokalne ustanove socijalne i zdravstvene zaštite, policija i tužilaštvo, organi lokalne samouprave i Autonomne Pokrajine Vojvodine, Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala za Grad Novi Sad, Kancelarija za mlade Grada Novog Sada,  Zaštitnik građana Grada Novog Sada i organizacije civilnog društva.

- Potpisivanjem ovog Memoranduma nastojimo da boljom koordinacijom relevantnih činilaca sprečimo diskriminaciju i omogućimo adekvatnu zaštitu prava ljudi. Obaveza državnih organa i civilnih organizacija je da preduzmu sve moguće mere prevencije, a kada je reč o diskriminaciji osoba po bilo kojem osnovu, najbolji način da se to spreči jeste edukacija koja bi predupredila stvaranje predrasuda. Nedovoljna ili loša informisanost doprinosi stvaranju predrasuda na osnovu kojih i nastaje diskriminatorsko ponašanje - rekla je Ljiljana Koković i dodala da nacionalna, verska, politička, seksualna i druga opredeljenja ne smeju imati uticaja na tretman ljudi u bilo kojoj sferi života jer ljudska prava važe za sve ljude bez izuzetka.

Aleksandra Gavrilović je u ime organizacije „Labris“ izrazila zadovoljstvo zbog potpisivanja Memoranduma, jer se, kako je istakla, LGBT osobe svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom.

- Ovo je izuzetno važan korak koji može konkretno da pomogne da se smanji diskriminacija za osobe ove populacije čiji je svakodnevni život  ispunjen diskriminacijom, vređanjima i čestim fizičkim napadima. Osnivanje lokalnih multisektorskih mreža i uključivanje različitih aktera je samo jedan od koraka ka unapređenju poštovanja ljudskih prava u Srbiji. Unapređenje položaja LGBT osoba u lokalnim zajednicama je prvi korak ka stvaranju društva bez razlika u kome će nasilje biti svedeno na najmanju moguću meru - rekla je Aleksandra Gavrilović.

Pored Beograda i Pančeva, Novi Sad je treći grad u Srbiji u kojem je Memorandum potpisan, a taj primer će slediti Subotica, Kragujevac, Niš i Novi Pazar.

“Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji” je dvogodišnji projekat namenjen unapređenju ljudskih prava LGBT osoba, koji stimuliše politički dijalog i primenu međunarodnih i evropskih standarda u toj oblasti. Projekat sprovodi Organizacija za lezbejska prava „Labris“ uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj.

Novi Sad, 23. decembar 2016. godine

Izvor: http://www.novisad.rs/potpisan-memorandum-o-saradnji-lokalne-mrezhe-za-prevenciju-diskriminacije-i-podrshku-lgbt-osobama