LBT Aktivizam

Rad sa zajednicom
Preključe je Evropski sud za ljudska prava (ECHR) presudio jednoglasno u slučaju Oliari i drugi protiv Italije, da...
Rad sa zajednicom
Luc Carvounas je prvi francuski parlamentarni zastupnik koji se vjenčao sa svojim partnerom Stephaneom Expositom, koji...
Rad sa zajednicom
Svaka nova veza i emotivno prepoznavanje omeđeno je našim prethodnim iskustvom. Neodvojiv je od nas, a kako bi i bilo...
Rad sa zajednicom
Intervju sa Jelenom Vasiljević vodila Zorica Mršević 12. marta 2015. godine radi prikupljanja neophodnih, analitički i...
Rad sa zajednicom
Mrzim da pišem biografiju, jer ne volim da se u tom smislu definišem. Zašto? Zato što sam kvir (queer). Kvir...
Rad sa zajednicom
Nedavno si proslavila deset godina rada u stand up komediji u kojima si uspjela ostvariti više od 1700 nastupa. Kako su...