Zagovaranje

×

Error message

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
Aktivnosti
Pozivamo vas da učestvujete na treningu „Monitoringom javnih politika do pravednijeg društva”, koji...
Aktivnosti
Labris uz podršku Civil Rights Defenders-a u okviru projekta “Unapređenje ljudskih prava...
Aktivnosti
Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka...
Aktivnosti
Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od...
Aktivnosti
U period od marta do decembra 2014. godine LABRIS je obučio 87 supervizora koji će u narednom...
Aktivnosti
Organizacija za lezbejska ljudska prava Labris započela je politički dijalog sa državnim...