Zagovaranje

×

Error message

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
zakon lgbt labris beograd
Aktivnosti
Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava počela je medijsku kampanju kao deo akcije u...
Aktivnosti
Povodom projekta "Raznolikost i ravnopravnost prilikom zapošljavanja i na radu" organizovan je...
diskriminacija na radnom mestu LGBTI labris beograd
Aktivnosti
Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava je u martu ove godine, uz podršku Beogradska...
Aktivnosti, Pravni okvir
Biti lezbejka i majka u Srbiji jeste koncept koji ne prepoznaje ni sistem ni društvo u celini. Pa...
Aktivnosti
Datum objavljivanja: 14.02.2019. Labris je lezbejska, feministička, nevladina, neprofitna...
Aktivnosti, Pravni okvir
Labrisice u saradnji sa organizacijom Equal Rights Trust (http://www.equalrightstrust.org/) i...