Zagovaranje

×

Error message

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
Aktivnosti
Incest Trauma Centar – Beograd, Autonomni zenski centar, Labris, Centar za zenske studije i...
Aktivnosti
Pozivamo vas da učestvujete na treningu „Monitoringom javnih politika do pravednijeg društva”, koji...
Aktivnosti
Labris uz podršku Civil Rights Defenders-a u okviru projekta “Unapređenje ljudskih prava...
Aktivnosti
Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka...
Aktivnosti
Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od...
Aktivnosti
U period od marta do decembra 2014. godine LABRIS je obučio 87 supervizora koji će u narednom...