Zagovaranje

×

Error message

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
Aktivnosti
Datum objavljivanja: 14.02.2019. Labris je lezbejska, feministička, nevladina, neprofitna...
Aktivnosti, Pravni okvir
Labrisice u saradnji sa organizacijom Equal Rights Trust (http://www.equalrightstrust.org/) i...
Aktivnosti
Labris sprovodi istraživanje o potrebama i problemima LGBT osoba u Srbiji. Upitnik koji je pred...
Aktivnosti
U dopisu koji je Labris dobio danas, 23. aprila, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je...
Aktivnosti
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra, Kancelarija za ljudska i manjinska prava...
lgbt oficirka za vezu labris
Aktivnosti
„Ova pozicija za mene predstavlja priliku za sticanje novih znanja i veština u oblasti ljudskih...