Zagovaranje

U sklopu projekta „Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji” koji realizuje Labris uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, formirano je sedam Lokalnih mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Srbiji. U Lokalnim mrežama okupljene su sve relevantne institucije i organizacije civilnog društva, za prevenciju diskriminacije, ali i nasilja, govora mržnje, kao i formiranje mreže podrške za svoje sugrađane/ke. Memorandum o saradnji kojim se formiraju Lokalne mreže je prvi dokument kojim se organi zaduženi za zaštitu prava građana obavezuju na međusobno umrežavanje, praćenje i aktivno reagovanje na slučajeve diskriminacije LGBT osoba.

Aktivnosti
Nedelju lezbejske vidljivosti (23.04. - 26.04.) provele smo na studijskoj poseti u Strazburu,...
Aktivnosti, Pravni okvir
Labris je i ove godine učestvovao u izradi ovog izvještaja. Neka od glavnih zapažanja i preporuka...
Aktivnosti
Jedna uspešna godina, ali i godina puna borbe je iza nas. Neka od naših najupečatljivijih...
Aktivnosti
Labris vas poziva na konferenciju „Ponosno na poslu!“ koju organizujemo u okviru projekta "Radno...
Pravni okvir
Ovim putem Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava i Konsultacije za lezbejke izražavaju...
Aktivnosti, Pravni okvir
Evropski parlament je prošle nedelje usvojio godišnji izveštaj o Srbiji. Neke od ključnih stavki u...