Zagovaranje

×

Error message

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
Pravni okvir
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za udžbenike povukli su šest...
Pravni okvir
U okviru kampanje "Sigurne škole za sve" Labris je podneo pritužbe Povereništvu za zaštitu...
Pravni okvir
Kako bi škole bile sigurne za sve učenike i učenice, neophodno je da postoji svest o problemu...