Edukacija

Aktivnosti
Labrisice pozivaju sve zainteresovane da se prijave na trening pod nazivom Istopolna orijentacija i rodni identitet u...
Aktivnosti
Labris je tokom 2017. godine sproveo analizu stavova srednjoškolaca/ki o LGBT zajednici i došao do poražavajućih...
Aktivnosti
Labris je uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) pokrenula inicijativu “Umreženi za poboljšanje...
Aktivnosti
U odgovoru koji je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja uputio Labrisu na Zahtev za usaglašavanje sadržaja...
Aktivnosti
U beogradskom Medija centru predstavljeni rezultati istraživanja diskriminatornog sadržaja u srednjoškolskim...