Zagovaranje

×

Error message

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
Pravni okvir
Labris pozdravlja zalaganja Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da se...
Pravni okvir
Šta se 26. novembra dogodilo u Skupštini i zbog čega? U četvrtak, 26. novembra 2020, Narodna...
Pravni okvir
Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine, je prva takva...
Pravni okvir
Labris pozdravlja usvajanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola u Crnoj Gori. Ovo je...
Pravni okvir
Labris je nedavno izradio Model zakona o građanskom partnerstvu, kojim se zakonski...
Pravni okvir
FRA – EU agencija za fundamentalna prava je prošle godine sprovela jedno od najvećih LGBTI...