Zagovaranje

Lokalne mreže
Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka...
Aktivnosti
Pozivamo vas da učestvujete na treningu „Monitoringom javnih politika do pravednijeg društva”, koji...
Aktivnosti
Labris uz podršku Civil Rights Defenders-a u okviru projekta “Unapređenje ljudskih prava...
Lokalne mreže
Dana 25. avgusta u prostorijama Fonda za humanitarno pravo (FHP) održan je sastanak predstavnika...
Aktivnosti
Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka...
Lokalne mreže
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila diskriminaciju LGBT osoba u naslovima: „Zaštitnik...