Zagovaranje

udzbenici
Aktivnosti
Zbog generalno loše društvene klime, koja se uočava u Srbiji, sa visokim stepenom netolerancije,...
Aktivnosti
„LGBT organizacije u Srbiji nisu uspele da ostvare kvalitetnu komunikaciju sa Delegacijom...
Aktivnosti
Beograd, Novi Sad, Subotica, Pančevo, Kragujevac, Niš i Novi Pazar jedinih sedam gradova u regionu...
Aktivnosti
  Beograd, 16.jun 2017.godine – Organizacija za lezbejska ljudska prava LABRIS pozdravlja...
Aktivnosti
    LABRIS OBELEŽIO MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV HOMOFOBIJE U SEDAM GRADOVA SRBIJE...
serbia
Aktivnosti
Napredak ravnopravnosti LGBTI osoba još uvek postoji u Evropi, ali ne dovoljno brzo, niti u obimu...