Zagovaranje

Lokalne mreže
Memorandum o saradnji Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Pančevu...
Lokalne mreže
Mreža za prevenciju nasilja i svih vidova diskriminacije nad LGBT osobama formirana je danas u...
Lokalne mreže
Potpisivanjem Memoranduma o saradnji u Kragujevcu je danas formirana Lokalna mreža za prevenciju...
Lokalne mreže
Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Ljiljana Koković prisustvovala je potpisivanju Memoranduma o...
Lokalne mreže
"Oni često strahuju od gubitka porodice, posla, prijatelja i zbog toga treba da postoji dijalog sa...
Lokalne mreže
Načelnica Gradske uprave Sandra Pantelić, zaštitnica građana Grada Beograda Katarina Žeželj i...