Zagovaranje

Pravni okvir
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za udžbenike povukli su šest...
Aktivnosti
Labris sprovodi istraživanje o potrebama i problemima LGBT osoba u Srbiji. Upitnik koji je pred...
Aktivnosti
U dopisu koji je Labris dobio danas, 23. aprila, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je...
Pravni okvir
U okviru kampanje "Sigurne škole za sve" Labris je podneo pritužbe Povereništvu za zaštitu...
Pravni okvir
Kako bi škole bile sigurne za sve učenike i učenice, neophodno je da postoji svest o problemu...
Aktivnosti
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra, Kancelarija za ljudska i manjinska prava...