Zagovaranje

Aktivnosti
  U petak, 13.11., smo u Medija centru održale završnu konferenciju projekta „...
Aktivnosti
Povodom projekta "Raznolikost i ravnopravnost prilikom zapošljavanja i na radu" organizovan je...
Pravni okvir
Labris pozdravlja usvajanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola u Crnoj Gori. Ovo je...
Pravni okvir
Labris je nedavno izradio Model zakona o građanskom partnerstvu, kojim se zakonski...
Aktivnosti
Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava je u martu ove godine, uz podršku Beogradska...
Pravni okvir
FRA – EU agencija za fundamentalna prava je prošle godine sprovela jedno od najvećih LGBTI...