Zagovaranje

Aktivnosti
  Beograd, 16.jun 2017.godine – Organizacija za lezbejska ljudska prava LABRIS pozdravlja...
Aktivnosti
    LABRIS OBELEŽIO MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV HOMOFOBIJE U SEDAM GRADOVA SRBIJE...
serbia
Aktivnosti
Napredak ravnopravnosti LGBTI osoba još uvek postoji u Evropi, ali ne dovoljno brzo, niti u obimu...
Aktivnosti, Lokalne mreže
Labris i Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Beogradu pozivaju...
Aktivnosti
Incest Trauma Centar – Beograd, Autonomni zenski centar, Labris, Centar za zenske studije i...
Potpisivanje Memoranduma o saradnji Lokalna mreža Novi Pazar
Lokalne mreže
Memorandum o saradnji, kojim se lokalni organi obavezuju da će se sistemski boriti protiv svakog...