Zagovaranje

Pravni okvir
U okviru kampanje "Sigurne škole za sve" Labris je podneo pritužbe Povereništvu za zaštitu...
Pravni okvir
Kako bi škole bile sigurne za sve učenike i učenice, neophodno je da postoji svest o problemu...
Aktivnosti
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra, Kancelarija za ljudska i manjinska prava...
lgbt oficirka za vezu labris
Aktivnosti
„Ova pozicija za mene predstavlja priliku za sticanje novih znanja i veština u oblasti ljudskih...
Aktivnosti
    Predstavnica Labrisa, Jelena Vasiljević, se tokom Novembra sastala sa...
labris lgbt lesbians lezbejke
Aktivnosti
Radi unapređenja položaja, boljeg razumevanja i poboljšanja uslova odrastanja, Ujedinjene nacije su...