Zagovaranje

Lokalne mreže
"Oni često strahuju od gubitka porodice, posla, prijatelja i zbog toga treba da postoji dijalog sa...
Lokalne mreže
Načelnica Gradske uprave Sandra Pantelić, zaštitnica građana Grada Beograda Katarina Žeželj i...
Lokalne mreže
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila diskriminaciju LGBT osoba u naslovima: „Zaštitnik...
Lokalne mreže
Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka...
Aktivnosti
Pozivamo vas da učestvujete na treningu „Monitoringom javnih politika do pravednijeg društva”, koji...
Aktivnosti
Labris uz podršku Civil Rights Defenders-a u okviru projekta “Unapređenje ljudskih prava...