Zagovaranje

Pravni okvir
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izmenilo je jednu od dve diskriminatorne odredbe Pravilnika...
zakon lgbt labris beograd
Aktivnosti
Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava počela je medijsku kampanju kao deo akcije u...
Pravni okvir
Labris pozdravlja zalaganja Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da se...
Aktivnosti
SLAVIMO ČETVRTINU VEKA POSTOJANJA I LEZBEJSKOG AKTIVIZMA!     Labris je...
Pravni okvir
Šta se 26. novembra dogodilo u Skupštini i zbog čega? U četvrtak, 26. novembra 2020, Narodna...
Pravni okvir
Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine, je prva takva...