Zagovaranje

×

Error message

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
Aktivnosti
Danas je ILGA-Europe objavila Rainbow Map i Index za 2020. godinu kojima se iskazuje stanje LGBTI...
Aktivnosti, Pravni okvir
Biti lezbejka i majka u Srbiji jeste koncept koji ne prepoznaje ni sistem ni društvo u celini. Pa...
Aktivnosti
Datum objavljivanja: 14.02.2019. Labris je lezbejska, feministička, nevladina, neprofitna...
Aktivnosti, Pravni okvir
Labrisice u saradnji sa organizacijom Equal Rights Trust (http://www.equalrightstrust.org/) i...
Aktivnosti
Labris sprovodi istraživanje o potrebama i problemima LGBT osoba u Srbiji. Upitnik koji je pred...
Aktivnosti
U dopisu koji je Labris dobio danas, 23. aprila, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je...